Haluan

Kuva: Saara Kemppi

 

  • Olla mukana kehittämässä kuntaamme yksilöä huomioivammaksi ja viihtyisämmäksi

Yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia yksilön hyvinvoinnista. Hyvinvointi syntyy tasa-arvoisista mahdollisuuksista palveluiden, asumisen ja elämisen suhteen. Kuntien tulee mielestäni säilyttää palveluviidakon keskellä mahdollisuus muokata palveluja yksilön tarpeiden mukaan. Peruspalveluita on kehitettävä liukuhihnahuolehtimisesta kohti aitoa välittämistä. Omaan ja toisemme hyvinvointiin voimme vaikuttaa myös yksilötasolla. Huolehtimalla itsestämme, toisistamme ja elinpiiristämme voimme lisätä jokaisen hyvinvointia. Välittäminen lisää hyvinvointia.

 

Elinympäristön viihtyisyys on hyvinvoinnin kannalta merkittävä asia. Puistoalueet ja viihtyisä, vapaa elintila puuttuvat Lohjan keskustasta. Yhteinen, kuntalaisten käytössä oleva tila lisää yhteisöllisyyttä. Lohjan keskustaa on kehitettävä asukkaiden, ei kaupallisten toimijoiden ehdoilla.

 

 

  • Olla mukana huolehtimassa heikommassa asemassa olevista

Sivistynyt kunta huolehtii heikoimmistaan. Riittävät avohuollon palvelut syrjäytymisvaarassa olevista huoletimiseksi on taattava. Ennaltaehkäisevällä työllä on merkittävä rooli lasten huostaanottojen vähentämisessä sekä nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen periytymisen ehkäisemisessä. Syrjäytyneiden perheiden perhetyöhön on panostettava.

 

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdehoidon palvelut on voitava taata. Varhainen hoitoon hakeutuminen ja ohjaaminen parantaa huomattavasti yksilön mahdollisuuksia kuntoutua ja toimia osana yhteiskuntaa. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdehoitoon on panostettava, ja Lohjan nuorisopsykiatrian poliklinkalle on saatava oma lääkäri.